Agile processer i vores projektstyring

Når vi skal håndtere store projekter hos itpilot, arbejder vi ud fra en agil projekttilgang med fire overordnende principper. Principperne er med til at sikre kvalitet og værdi i det udførte arbejde, både for kunder og medarbejdere.

De fire principper er: 

  • Make it simple
  • Daglig sparring
  • Løbende aflevering og status
  • Respekt for medarbejdernes kompetencer

Make it simple

Før vi påbegynder samarbejde og projekt, udarbejder vi nogle enkelte guidelines, som kunden kan godkende. Vi prioriterer et velfungerende og tæt samarbejde med vores kunder og vil gerne have hands on. Derfor holder vi hellere et ekstra møde, hvor vi forventningsafstemmer, i stedet for at bruge en masse energi på kontraktspecifikationer.

Hos itpilot vil vi nemlig gerne udnytte flowet og skabe en agil arbejdsproces. Ved at afbureaukratisere opstartsfasen mener vi, at vi skaber det bedste arbejdsmiljø og mulighed for at udnytte energien og innovationsevnen hos vores itpiloter. 


Daglig sparring

Når et projekt er skudt i gang, inddeles det i sprints og ansvarsområderne uddelegeres. Det team, der er sat på projektet, sparer dagligt med hinanden. I udviklingsprocessen bygges mere viden på, og derved opstår der altid nye ideer og måder at gribe projektet an på.

Den daglige sparring er med til at hjælpe de gode ideer videre indenfor projekts rammer. Vi hilser de nye ideer velkomne, da de er med til at øge værdien af slutprojektet. Derfor skifter projekterne indimellem kurs undervejs, hvis det vel at mærke skaber en merværdi for kunden. 


Løbende aflevering og status

Vi vil gerne dokumentere vores resultater overfor kunden, men vi ønsker mest af alt en agil arbejdsproces, hvor vi mindsker de dokumentationsdrevne processer. I stedet for at specificere og dokumentere arbejdsgangen ned til mindste detalje, vil vi hos itpilot hellere med jævne mellemrum præsentere et stykke velfungerende software for vores kunde. 

Vi fokuserer på at udvikle velfungerende software og afprøve det, fremfor at forlænge arbejdsgangen med omfattende dokumentation. Derfor afholder vi løbende statusmøder med vores kunder, hvor del-projekterne præsenteres og gennemgås i praksis. Denne projekttilgang mener vi, giver mest værdi for vores kunder og medarbejdere. Vores kunder kan løbende tage ’produkterne’ i brug og statusmøderne sikrer, at vi matcher kundens forventninger og giver mulighed for at tilretninger, tilføjelser og forbedringer.


Respekt for medarbejdernes kompetencer

Vores medarbejdere, og det team, der sættes på opgaven, spiller den vigtigste rolle for projektet og dets succes. Hos itpilot har vi tillid til det enkelte teammedlem og dennes kompetencer.

Vi forventer, at vores itpiloter kan fungere i et fælles projekt og lægger vægt på, at de er klar til at udfylde deres rolle i projektet. Vi respekterer den viden og erfaring, de hver især besidder og tror på at forskellighed er med til at skabe det bedste projektresultat.