Data Warehouse & BI værdiskabende styringsværktøjer

Alle taler om, at data er nøglen til fremtiden. Data er den mest værdifulde kilde til succes – det kan vi læse i et hav af artikler. Den rette datahåndtering giver indsigt i en virksomheds interne processer, i kundemønstre og kan koble årsager og virkning sammen. Fremtiden kan altså forudsiges ved at kigge på data. At data rummer et stort potentiale, kan de fleste af os forstå. Men hvordan indsamles og udnyttes data? Det er straks mere komplekst. Vores itpiloter hjælper jer med at håndtere og udnytte jeres datakilder.

De fleste virksomheder råder over en voksende datamængde fra forskellige datakilder, men hvordan håndterer I jeres data? Det er svært at skabe værdi af data medmindre den er struktureret og bearbejdet.

 Itpilots Data Warehouse løsning kan hjælpe jer med at skabe brugbare dataanalyser, som er genereret via en dynamisk Business Intelligence-løsning.

  

Data Warehouse opkvalificerer jeres dataanalyser

Med itpilots Data Warehouse løsning lagres jeres data-transaktioner automatisk – uafhængigt af platformen. Der indsamles og videreformidles data fra forskellige datakilder. Denne vigtige datalagring giver mulighed for at integrere dataen i jeres analyser. Dataen transformeres med andre ord, fra at være rå data til at blive brugbar indsigt, som I kan optimere jeres virksomhed udfra.

Når alle datakilder er samlet ét sted, kan I trække oplysninger ud og få dem præsenteres i overskuelige grafer og diagrammer. Et velfungerende Data Warehouse opgraderer og forbedrer jeres beslutningsgrundlag.

 

 


Værdien af et Data Warehouse

Data kan som nævnt bruges til at blive klogere på jeres virksomhed. Har de aktiviteter I har igangsat skabt resultater eller skal I satse anderledes? For en moderne virksomhed har det stor værdi at få nem adgang til indsamlet data. Hvis dataen samtidig er gjort visuel forståelig i form af en graf, kan den nemt bruges som handlingsafsæt til f.eks. at justere drift og produktion.  Den væsentligste årsag til, at et Data Warehouse kan være en fordelagtig investering for jer, er at samle alt data på ét sted.

Hvis jeres data lagres i flere forskellige systemer, er det nærmest umuligt at generere en reel dataanalyse. Sammenhængen mellem årsag og virkning bliver ikke tydelig, hvis halvdelen af informationerne mangler. Et Data Warehouse samler jeres data på ét sted og sikrer jer opdaterede og sammenhængende analyser.  

 

 


Hvorfor skal I ensarte jeres datakilder?

Som virksomhed kan I have mange datakilder. Måske anvender I et CRM system til at optimere jeres kundepleje, et ERP system til bogføring og fakturering samtidig med, at I indsamler kundedata via jeres sociale medier eller fra jeres forsyningskæde (SCM). Data fra forskellige datakilder er ikke som udgangspunkt sammenlignelige, men det bliver de med et Data Warehouse.

Data fra de forskellige datakilder går gennem en ETL-proces (extract, transform, load). Kort forklaret betyder det, at dataen trækkes ud, transformeres så den er sammenlignelig og gemmes ned på ny i et Data Warehouse. Herfra kan data nu hentes fra én platform – og dermed skabes et validt og brugbart datagrundlag.

 

 


Business Intelligence

Med et Data Warehouse fra itpilot kan I begynde at arbejde med Business Intelligence (BI). Jeres ubehandlede data rummer potentiale, men har ikke som sådan værdi. Først når dataen er transformeret kan I bruge den til meningsfulde indsigter og begynde at optimere jeres virksomhed.

De visuelle grafer og statistikker, som I kan trække ud fra jeres Data Warehouse kan bruges til at træffe faktabaserede beslutninger. I sidste ende kan I drive en mere effektiv virksomhed, når I arbejder med BI.

Et Data Warehouse er et BI-værktøj, der omdanner jeres data til håndgribelige analyser. Med disse i hånden får i nye perspektiver på aktuelle udfordringer. Analyserne kan hjælpe jer med at identificere udfordringerne, så I bedre kan optimere og effektivisere arbejdsgangen. Når samtlige data er samlet på én platform, kan alle i virksomheden arbejde ud fra samme version af sagen.